Българска Християнска Телевизия На Живо

сега
"Багрите на Българското” - фолклор
9:30 - 10:00
"Духовно пробуждане" - п-р Стойка Богданова
13:50 - 14:30
"Думи на живот - Святият Дух" - п-р Любо и Таня Петкови
14:30 - 15:00
Хваление
15:10 - 15:30
Видеопроповед - Еди Керян – Варна
15:30 - 16:00
"Към звездите" - предаване
16:00 - 16:30
„Смоуктаун“ - част 2
16:50 - 17:30
Видеопроповед - п-р Стефан Димитров - Бургас
17:40 - 18:30
„Слава на Бога - Крис Томлин” - предаване
18:30 - 19:00
Детска програма
19:00 - 20:00
Видеопроповед - п-р Валентин Георгиев - Бургас
20:00 - 08:00
Повторение на програмата за четвъртък