Проповеди

 1. Проповед от поредицата „Водени по пътя” с п-р, д-р Майкъл Юзеф – четвъртък и неделя от 9:00ч. и 21:00ч.
 2. Проповед „Съприкосновение” с д-р Чарлз Стенли – понеделник, вторник и събота от 9:00ч. и 21:00ч.
 3. Проповед с п-р Николай Кокончев – ЕПЦ Варна – четвъртък от 10:00ч. и 22:00ч. и събота от 8:00ч. и 20:00ч.
 4. Проповед от поредицата „Разчупеният хляб” с п-р Николай Марков – вторник от 8:00ч. и 20:00ч. и събота от 18:30ч.
 5. Проповед с п-р Стефан Димитров- ББЦ „Градове за Исус’’ – Бургас – сряда от 8:00ч. и 20:00ч и събота от 14:00ч.
 6. Проповед с п-р Живко Тончев – ХЦ „Благовестие” – Бурга – петък 11:00ч. и 23:00ч. и неделя от 8:00ч. и 20:00ч.
 7. Проповед от поредицата „Нашаг ближе” с п-р Геннадий Ний, Руска Интернационална църква Варна – понеделник от 11:00ч. и 23:00ч. и петък от 8:00ч. и 20:00ч.
 8. Проповед от поредицата „Посланието на кръста” с д-р Джерок Лий – Църква на . святостта „Манмин” – вторник от 11:00ч. и 23:00ч. и неделя от 14:00ч.
 9. Проповед от поредицата „Великото поръчение – мисии БХТВ” с Благовест Белев – понеделник и четвъртък от 8:00ч. и 20:00ч.
 10. Проповед от поредицата „Щрихи от Евангелието според Марк” с п-р Димитър Лучев -  сряда 10:30ч. и 22:30ч. и събота 16:00ч.

Предавания

 1. „Духовно пробуждане” с п-р Александър и Стойка Богданови – ХЦ „Ново поколение” – Ямбол – четвъртък от 9:30ч. и 21;30ч. и неделя от 17:00ч.
 2. „Отворено небе” с мисионер Силвия Буони – четвъртък от 11:00ч. и 23:00ч. и неделя от 13:30ч.
 3. „Живот в светлина” с п-р Мария Димитрова – ББЦ „Градове за Исус” – Бургас -сряда от 15:00ч. и събота от 10:00ч и 22:00ч.
 4. „Среща с Благовест Белев” – Понеделник, Вторник и Петък от 22:00ч. и Неделя от 15:00ч.

Телевизионни поредици

 1. „Стражът” – продукция на ТБН И БХТВ – петък от 19:00ч. и неделя от 9:30ч. и 21:30ч.
 2. „Призив към всички” – продукция на ТБН И БХТВ – вторник от 18:00ч. и събота от 13:00ч.
 3. „История на път” – продукция на ТБН И БХТВ – събота т 13:30ч.

За децата

Всеки ден от 19:30ч.

 1. „Библески истории с Ани и Сами” – вторник и събота от 19:45ч.