Програма

сега
12:15 - 13:10

"Погледни към небето" - видеопроповед

55 мин
13:10 - 13:40

„Багрите на Българското“ - фолклор

30 мин
13:40 - 14:10

"Думи на живот - Святият Дух" - п-р Любо и Таня Петкови

30 мин
14:10 - 14:55

"Историята на брака" - част 2 - п-р Джон и Лиза Бивиър

45 мин
14:55 - 15:10

"Докосване до безграничното" - предаване

15 мин
15:10 - 16:00

„Божествено изцерение“ с брат Илия Миланов

50 мин
16:00 - 17:00

Видеопроповед - "Силата на думите" - п-р Николай Кокончев

1ч и 0мин
17:20 - 18:00

"Мисионерско пътуване - Тихият океан" - част 2 - предаване

40 мин
18:00 - 18:30

"Боже, къде Си?" - част 6 - предаване

30 мин
18:30 - 19:00

"Как водачите изграждат екип?" - част 2 - п-р Роб Карман

30 мин
19:00 - 19:30

"Стражът" - предаване

30 мин
19:30 - 20:00

Детска програма

30 мин
20:00 - 08:00

Повторение на програмата за петък

12ч и 0мин
08:00 - 09:00

Видеопроповед - п-р Мирослав Маринов - Варна

1ч и 0мин
09:00 - 09:30

"Убежденията, чрез които живеем" - д-р Чарлз Стенли

30 мин
09:40 - 10:00

Видеопроповед - Еди Керян - Варна

20 мин
10:00 - 10:30

„Зрителите питат - пасторите отговарят“ - предаване

30 мин
10:30 - 11:30

„Божествено изцерение“ с брат Илия Миланов

1ч и 0мин
11:30 - 12:00

"Свръхестествено е" - предаване

30 мин
12:00 - 12:30

Информационна емисия на БХТВ

30 мин
12:30 - 14:15

Игрален филм

1ч и 45мин
14:15 - 15:00

Видеопроповед - п-р Стефан Димитров - Бургас

45 мин
15:00 - 16:00

Видеопроповед - п-р Атанас Пелтеков - Пловдив

1ч и 0мин
16:00 - 16:30

"Хора, които променят света" - част 4 - предаване

30 мин
16:30 - 17:10

"Слава на Бога - Надежда и благодат" - част 3

40 мин
17:10 - 18:00

Видеопроповед - ХЕБЦ Варна

50 мин
18:00 - 18:30

"Умножавай своите дарби от Бог" - част 7

30 мин
18:30 - 19:30

Видеопроповед - п-р Николай Марков - Добрич

1ч и 0мин
19:30 - 20:00

Детска програма

30 мин
08:00 - :

20:00

16ч и 0мин
08:00 - 09:00

Информационна емисия на БХТВ

1ч и 0мин
08:35 - 09:00

Видеопроповед - п-р Живко Тончев - Бургас

25 мин
09:20 - 10:00

"Възстановяване на колибата" - част 5

40 мин
10:00 - 10:30

Великото поръчение - Благовест Белев

30 мин
11:20 - 13:00

Игрален филм

1ч и 40мин
13:00 - 13:30

„Търнърспийд“ - поредица

30 мин
13:30 - 14:00

Хваление

30 мин
14:00 - 15:00

"Слава на Бога" - интервю с Ник Вуйчич

1ч и 0мин
15:00 - 16:00

Среща с Благовест Белев

1ч и 0мин
16:00 - 16:30

"Лекът за бедност" – част 5 - предаване

30 мин
16:30 - 17:00

Видеопроповед - п-р Роб Карман

30 мин
17:00 - 17:30

"Духовно пробуждане" - п-р Александър Богданов

30 мин
18:00 - 19:00

Видеопроповед - п-р Теодор Опренов - София

1ч и 0мин
19:00 - 19:30

Видеопроповед - "Най-доброто предстои" - п-р Джоел Остийн

30 мин
19:30 - 20:00

Детска програма - "Книга на книгите"

30 мин
20:00 - 08:00

Повторение на програмата за неделя

12ч и 0мин
08:00 - 09:00

Видеопроповед - Джулия Чилингирян

1ч и 0мин
09:30 - 10:00

Видеопроповед - п-р Валентин Георгиев – Бургас

30 мин
10:30 - 11:20

"Попитай Дани Танев" - предаване

50 мин
11:20 - 12:20

Видеопроповед - Руска църква

1ч и 0мин
12:20 - 12:50

Документален филм

30 мин
12:40 - 13:10

„Багрите на Българското” – фолклор

30 мин
13:10 - 13:50

"Клуб 700 с Пол и Фиона" – предаване

40 мин
13:50 - 14:30

"Думи на живот - Заветите на Бог" – п-р Любо и Таня Петкови

40 мин
14:30 - 15:00

„Гурбетчии“ - док. филм

30 мин
15:00 - 15:10

„Докосване до безграничното” - предаване

10 мин
15:10 - 15:40

"Да убиеш криптонит" - п-р Джон Бивиър

30 мин
16:00 - 17:05

Видеопроповед - п-р Николай Марков - Добрич

1ч и 5мин
17:00 - 18:00

Среща с Благовест Белев

1ч и 0мин
18:00 - 18:30

„Преследвай лъва” - част 4 - предаване

30 мин
18:30 - 19:00

Детска програма - "Зеленчуците"

30 мин
19:00 - 20:00

Видеопроповед – п-р Емил Неделчев - Силистра

1ч и 0мин
20:00 - 08:00

Повторение на програмата за понеделник

12ч и 0мин
08:00 - 09:00

Видеопроповед - п-р Николай Марков - Добрич

1ч и 0мин
09:00 - 09:30

Видеопроповед - д-р Чарлз Стенли

30 мин
09:30 - 10:00

"Да убиеш криптонит" - част 4 - Джон Бивиър

30 мин
10:00 - 10:45

Видеопроповед - п-р Теодор Опренов - Баптистка църква - София

45 мин
10:50 - 11:50

Среща с Благовест Белев

1ч и 0мин
11:50 - 12:30

Сукот - Шатроразпъване

40 мин
13:00 - 13:30

„Багрите на Българското” - фолклор

30 мин
13:30 - 14:00

Видеопроповед - п-р Любомир Шиваров - Варна

30 мин
14:00 - 14:30

"История на път" - епизод 3

30 мин
15:00 - 16:00

"Евангелието на Марк" - част 2 - филм

1ч и 0мин
16:10 - 17:00

"Свръхестествено - Личността на Святия Дух" - част 4

50 мин
17:10 - 18:00

"Сила за живот" - част 5 - п-р Валентин Георгиев - Бургас

50 мин
18:00 - 18:30

Призив за всички

30 мин
19:00 - 19:30

„Зрителите питат - пасторите отговарят“ - предаване

30 мин
19:30 - 20:00

Детска програма

30 мин
20:00 - 08:00

Повторение на програмата за вторник

12ч и 0мин
08:00 - 09:00

Видеопроповед - п-р Стефан Димитров - Бургас

1ч и 0мин
09:00 - 10:00

"Божествено изцерение" с брат Илия Миланов

1ч и 0мин
10:00 - 11:00

Среща с Благовест Белев

1ч и 0мин
11:00 - 12:00

Видеопроповед - п-р Атанас Пелтеков - Пловдив

1ч и 0мин
12:15 - 12:40

Православие

25 мин
13:00 - 13:30

„Багрите на Българското” - фолклор

30 мин
13:30 - 14:00

"Думи на живот - Святият Дух" - п-р Любо и Таня Петкови

30 мин
14:30 - 15:25

"Щрихи според Евангелието на Марк" - п-р Димитър Лучев

55 мин
15:25 - 15:40

"Живот в светлина" - п-р Мария Димитрова

15 мин
15:45 - 17:20

Документален филм

1ч и 35мин
18:00 - 18:30

Видеопроповед - д-р Чарлз Стенли

30 мин
18:30 - 19:00

"Свръхестествено е" - предаване

30 мин
19:00 - 19:30

Информационна емисия на БХТВ

30 мин
19:30 - 20:00

Детска програма

30 мин
20:00 - 08:00

Повторение на програмата за сряда

12ч и 0мин
08:00 - 09:00

Видеопроповед - Благовест Белев

1ч и 0мин
08:35 - 09:00

"Хора, които променят света" - предаване

25 мин
09:00 - 09:30

Видеопроповед - д-р Чарлз Стенли

30 мин
9:30 - 10:00

"Духовно пробуждане" - п-р Стойка Богданова

30 мин
10:00 - 11:00

Видеопроповед - п-р Мирослав Маринов - Варна

1ч и 0мин
11:00 - 11:30

Видеопроповед - "Най-доброто предстои" - п-р Джоел Остийн

30 мин
11:35 - 12:00

"Отворено небе" - Силвия Бони – Италия

25 мин
12:20 - 13:50

Тайните на успеха

1ч и 30мин
13:00 - 13:30

"Багрите на Българското” - фолклор

30 мин
13:50 - 14:30

"Думи на живот - Святият Дух" - п-р Любо и Таня Петкови

40 мин
14:30 - 15:00

Хваление

30 мин
15:10 - 15:30

Видеопроповед - Еди Керян – Варна

20 мин
15:30 - 16:00

"Към звездите" - предаване

30 мин
16:00 - 16:30

„Смоуктаун“ - част 2

30 мин
16:50 - 17:30

Видеопроповед - п-р Стефан Димитров - Бургас

40 мин
17:40 - 18:30

„Слава на Бога - Крис Томлин” - предаване

50 мин
18:30 - 19:00

Детска програма

30 мин
19:00 - 20:00

Видеопроповед - п-р Валентин Георгиев - Бургас

1ч и 0мин
20:00 - 08:00

Повторение на програмата за четвъртък

12ч и 0мин