Програма

сега
-

08:00 - 09:00

Проповед с п-р Стефан Димитров - ББЦ „Градове за Исус’’ – Бургас

1ч и 0мин
09:00 - 10:30

ТВ блок

1ч и 30мин
10:30 - 11:30

Проповед от поредицата „Щрихи от Евангелието според Марк” с п-р Димитър Лучев – Стара Загора

1ч и 0мин
11:30 - 15:30

ТВ блок

4ч и 0мин
15:30 - 16:00

„Живот в светлина” с п-р Мария Димитрова – ББЦ „Градове за Исус” – Бургас

30 мин
16:00 - 19:30

ТВ блок

3ч и 30мин
19:30 - 20:00

Детски блок

30 мин
20:00 - 21:00

Проповед с п-р Стефан Димитров - ББЦ „Градове за Исус’’ – Бургас

1ч и 0мин
21:00 - 22:30

ТВ блок

1ч и 30мин
22:30 - 23:30

Проповед от поредицата „Щрихи от Евангелието според Марк” с п-р Димитър Лучев – Стара Загора

1ч и 0мин
23:30 - 00:00

ТВ блок

30 мин
: - :

0 мин
08:00 - 09:00

Проповед от поредицата „Великото поръчение – мисии БХТВ” с Благовест Белев

1ч и 0мин
09:00 - 09:30

Проповед от поредицата „Водени по пътя” с д-р Майкъл Юзеф - САЩ

30 мин
09:30 - 10:00

„Духовно пробуждане” с п-р Александър и Стойка Богданови – ХЦ „Ново поколение” – Ямбол

30 мин
10:00 - 11:00

Проповед с п-р Николай Кокончев – ЕПЦ Варна

1ч и 0мин
11:00 - 11:30

„Отворено небе” с мисионер Силвия Буони - Италия

30 мин
11:30 - 19:00

ТВ блок

7ч и 30мин
19:30 - 20:00

Детски блок

30 мин
20:00 - 21:00

Проповед от поредицата „Великото поръчение – мисии БХТВ” с Благовест Белев

1ч и 0мин
21:00 - 21:30

Проповед от поредицата „Водени по пътя” с д-р Майкъл Юзеф - САЩ

30 мин
21:30 - 22:00

„Духовно пробуждане” с п-р Александър и Стойка Богданови – ХЦ „Ново поколение” – Ямбол

30 мин
22:00 - 23:00

Проповед с п-р Николай Кокончев – ЕПЦ Варна

1ч и 0мин
23:00 - 23:30

„Отворено небе” с мисионер Силвия Буони - Италия

30 мин
23:30 - 00:00

ТВ блок

30 мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
08:00 - 09:00

Проповед от поредицата „Нашаг ближе” с п-р Геннадий Ний, Руска Интернационална църква - Варна

1ч и 0мин
09:00 - 11:00

ТВ блок

2ч и 0мин
11:00 - 12:00

Проповед с п-р Живко Тончев – ХЦ „Благовестие” – Бургас

1ч и 0мин
12:00 - 19:00

ТВ блок

7ч и 0мин
19:00 - 19:30

„Стражът” – продукция на ТБН И БХТВ

30 мин
19:30 - 20:00

Детски блок

30 мин
20:00 - 21:00

Проповед от поредицата „Нашаг ближе” с п-р Геннадий Ний, Руска Интернационална църква - Варна

1ч и 0мин
21:00 - 22:00

ТВ блок

1ч и 0мин
22:00 - 23:00

„Среща с Благовест Белев”

1ч и 0мин
23:00 - 00:00

Проповед с п-р Живко Тончев – ХЦ „Благовестие” – Бургас

1ч и 0мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
08:00 - 09:00

Проповед с п-р Николай Кокончев – ЕПЦ Варна

1ч и 0мин
09:30 - 10:00

Проповед от поредицата „Съприкосновение” с д-р Чарлз Стенли - Атланта, Джорджия, САЩ

30 мин
10:00 - 10:30

„Живот в светлина” с п-р Мария Димитрова – ББЦ „Градове за Исус” – Бургас

30 мин
10:30 - 13:00

ТВ блок

2ч и 30мин
13:00 - 13:30

„Призив към всички” – продукция на ТБН И БХТВ

30 мин
13:30 - 14:00

„История на път” – продукция на ТБН И БХТВ

30 мин
14:00 - 15:00

Проповед с п-р Стефан Димитров- ББЦ „Градове за Исус’’ – Бургас

1ч и 0мин
15:00 - 16:00

ТВ блок

1ч и 0мин
16:00 - 17:00

Проповед от поредицата „Щрихи от Евангелието според Марк” с п-р Димитър Лучев – Стара Загора

1ч и 0мин
17:00 - 18:30

ТВ блок

1ч и 30мин
18:30 - 19:30

Проповед от поредицата „Разчупеният хляб” с п-р Николай Марков - Добрич

1ч и 0мин
19:30 - 19:45

Детски блок

15 мин
19:45 - 20:00

„Библейски истории с Ани и Сами”

15 мин
20:00 - 21:00

Проповед с п-р Николай Кокончев – ЕПЦ Варна

1ч и 0мин
21:00 - 21:30

ТВ блок

30 мин
21:30 - 22:00

Проповед от поредицата „Съприкосновение” с д-р Чарлз Стенли - Атланта, Джорджия, САЩ

30 мин
22:00 - 22:30

„Живот в светлина” с п-р Мария Димитрова – ББЦ „Градове за Исус” – Бургас

30 мин
22:30 - 00:00

ТВ блок

1ч и 30мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
08:00 - 09:00

Проповед с п-р Живко Тончев – ХЦ „Благовестие” – Бургас

1ч и 0мин
09:00 - 09:30

Проповед от поредицата „Водени по пътя” с д-р Майкъл Юзеф - САЩ

30 мин
09:30 - 10:00

„Стражът” – продукция на ТБН И БХТВ

30 мин
10:00 - 13:30

ТВ блок

3ч и 30мин
13:30 - 14:00

„Отворено небе” с мисионер Силвия Буони - Италия

30 мин
14:00 - 15:00

Проповед от поредицата „Посланието на кръста” с д-р Джерок Лий – Църква на . святостта „Манмин” - Сеул, Южна Корея

1ч и 0мин
15:00 - 16:00

„Среща с Благовест Белев”

1ч и 0мин
16:00 - 17:00

ТВ блок

1ч и 0мин
17:00 - 17:30

„Духовно пробуждане” с п-р Александър и Стойка Богданови – ХЦ „Ново поколение” – Ямбол

30 мин
17:30 - 19:30

ТВ блок

2ч и 0мин
19:30 - 20:00

Детски блок

30 мин
20:00 - 21:00

Проповед с п-р Живко Тончев – ХЦ „Благовестие” – Бургас

1ч и 0мин
21:00 - 21:30

Проповед от поредицата „Водени по пътя” с д-р Майкъл Юзеф - САЩ

30 мин
21:30 - 22:00

„Стражът” – продукция на ТБН И БХТВ

30 мин
22:00 - 00:00

ТВ блок

2ч и 0мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
08:00 - 09:00

Проповед от поредицата „Разчупеният хляб” с п-р Николай Марков - Добрич

1ч и 0мин
09:00 - 09:30

Проповед от поредицата „Съприкосновение” с д-р Чарлз Стенли - Атланта, Джорджия, САЩ

30 мин
09:30 - 11:00

ТВ блок

1ч и 30мин
11:00 - 12:00

Проповед от поредицата „Посланието на кръста” с д-р Джерок Лий – Църква на . святостта „Манмин”, Сеул, Южна Корея

1ч и 0мин
12:00 - 18:00

ТВ блок

6ч и 0мин
18:00 - 19:30

„Призив към всички” – продукция на ТБН И БХТВ

1ч и 30мин
19:30 - 19:45

Детски блок

15 мин
19:45 - 20:00

„Библейски истории с Ани и Сами”

15 мин
20:00 - 21:00

Проповед от поредицата „Разчупеният хляб” с п-р Николай Марков - Добрич

1ч и 0мин
21:00 - 21:30

Проповед от поредицата „Съприкосновение” с д-р Чарлз Стенли - Атланта, Джорджия, САЩ

30 мин
21:30 - 22:00

ТВ блок

30 мин
22:00 - 23:00

„Среща с Благовест Белев”

1ч и 0мин
23:00 - 00:00

Проповед от поредицата „Посланието на кръста” с д-р Джерок Лий – Църква на . святостта „Манмин”, Сеул, Южна Корея

1ч и 0мин
: - :

0 мин
08:00 - 09:00

Проповед от поредицата „Разчупеният хляб” с п-р Николай Марков - Добрич

1ч и 0мин
09:00 - 09:30

Проповед от поредицата „Съприкосновение” с д-р Чарлз Стенли - Атланта, Джорджия, САЩ

30 мин
09:30 - 11:00

ТВ блок

1ч и 30мин
11:00 - 12:00

Проповед от поредицата „Посланието на кръста” с д-р Джерок Лий – Църква на . святостта „Манмин”, Сеул, Южна Корея

1ч и 0мин
12:00 - 18:00

ТВ блок

6ч и 0мин
18:00 - 19:30

„Призив към всички” – продукция на ТБН И БХТВ

1ч и 30мин
19:30 - 19:45

Детски блок

15 мин
19:45 - 20:00

„Библейски истории с Ани и Сами”

15 мин
20:00 - 21:00

Проповед от поредицата „Разчупеният хляб” с п-р Николай Марков - Добрич

1ч и 0мин
21:00 - 21:30

Проповед от поредицата „Съприкосновение” с д-р Чарлз Стенли - Атланта, Джорджия, САЩ

30 мин
21:30 - 22:00

ТВ блок

30 мин
22:00 - 23:00

„Среща с Благовест Белев”

1ч и 0мин
23:00 - 00:00

Проповед от поредицата „Посланието на кръста” с д-р Джерок Лий – Църква на . святостта „Манмин”, Сеул, Южна Корея

1ч и 0мин
: - :

0 мин