Програма

сега
-

: - :

0 мин
08:00 - 08:10

Божието Слово - Псалом 45 и молитва за деня

10 мин
08:10 - 09:35

Великото поръчение - мисионер Джулия Чилингирян

1ч и 25мин
09:35 - 10:00

Музика

25 мин
10:00 - 11:00

Видеопроповед - п-р Мирослав Маринов - Варна

1ч и 0мин
11:00 - 11:30

"Отворено небе" - Силвия Бони – Италия - 10/2021

30 мин
11:30 - 12:15

Клуб 700

45 мин
12:15 - 12:30

"Багрите на Българското” - фолклор

15 мин
12:30 - 13:00

"Думи на живот - Мисиите" - п-р Любо и Таня Петкови

30 мин
13:00 - 13:30

"Да рестартираме живота си" - п-р Джоел Остийн

30 мин
13:30 - 14:00

Музика

30 мин
14:00 - 15:00

"Слава на Бога" - предаване - 11/20

1ч и 0мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
08:00 - 08:10

Божието Слово - Псалом 46 и молитва за деня

10 мин
08:10 - 09:00

Видеопроповед - п-р Геннадий Ни - Варна

50 мин
09:00 - 09:30

Божието творение през 21-ви век - Как мисли скептикът

30 мин
09:30 - 10:30

Видеопроповед - п-р Емил Неделчев - Силистра

1ч и 0мин
10:30 - 11:00

Музика

30 мин
11:00 - 12:00

Видеопроповед - п-р Живко Тончев – Бургас

1ч и 0мин
12:00 - 13:00

Среща с Благовест Белев

1ч и 0мин
13:00 - 13:30

"Думи на живот - Библията за парите" - видеопроповед

30 мин
13:30 - 14:00

"Гурбетчии" - Анна Мария от Рим

30 мин
14:00 - 14:30

Д-р Каралайн Лийв - "Мислите - физическа реалност"

30 мин
14:30 - 15:00

"Моят живот с Исус" - п-р Мария Димитрова - предаване

30 мин
15:30 - 16:00

"Шеста Божия заповед" - п-р Г. Тодоров

30 мин
16:00 - 16:10

Музика

10 мин
16:10 - 17:10

"Божествено изцерение" - предаване

1ч и 0мин
17:20 - 18:00

"Корени на вярата - Да останеш верен въпреки успеха"

40 мин
18:00 - 18:30

История на път - "До краищата на земята"

30 мин
19:00 - 19:30

"Стражът" - предаване

30 мин
19:30 - 20:00

Детска програма

30 мин
20:00 - 08:00

Повторение на програмата за петък

12ч и 0мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
08:00 - 08:10

Божието Слово - Псалом 47 и молитва за деня

10 мин
08:10 - 09:10

Видеопроповед - п-р Мирослав Маринов - Варна

1ч и 0мин
09:10 - 10:30

Видеопроповед - п-р Максим Асенов

1ч и 20мин
10:30 - 11:30

Божествено изцерение с брат Илия Миланов

1ч и 0мин
11:30 - 12:00

Музика

30 мин
12:00 - 12:30

Информационна емисия на БХТВ

30 мин
13:00 - 14:00

Състоянието на християнската вяра по света - Сев. Африка

1ч и 0мин
14:00 - 14:50

Видеопроповед - п-р Стефан Димитров - Бургас

50 мин
15:00 - 16:00

Видеопроповед - п-р Ангел Пелтеков - Пловдив

1ч и 0мин
16:00 - 16:30

"Божието творение през 21-ви век" - 26 част

30 мин
16:30 - 17:15

ХЕБЦ Варна - Живот в светлината на второто пришествие - п-р Теодор Опренов

45 мин
17:50 - 18:30

"Нокс" - документален филм

40 мин
18:30 - 19:30

Видеопроповед - п-р Николай Марков - Добрич

1ч и 0мин
19:30 - 20:00

Детска програма

30 мин
08:00 - :

20:00

16ч и 0мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
08:00 - 08:10

Божието Слово - Псалом 47 и молитва за деня

10 мин
08:10 - 08:35

Информационна емисия на БХТВ

25 мин
08:35 - 09:10

Видеопроповед - п-р Живко Тончев

35 мин
09:10 - 09:40

"Книгата на тайните" - част 8

30 мин
09:40 - 10:40

Видеопроповед - Бл. Белев

1ч и 0мин
10:40 - 12:40

Игрален филм

2ч и 0мин
12:40 - 13:30

"Слава на Бога" - с Мат и Лори Крауч

50 мин
13:30 - 14:00

"В пролома" - част 8

30 мин
14:00 - 15:00

"Planetshakers" - част 6

1ч и 0мин
15:00 - 16:00

Среща с Благовест Белев

1ч и 0мин
16:00 - 16:30

"По-могъща от меча" – док. филм

30 мин
16:30 - 17:00

България и Божията слава

30 мин
17:00 - 17:30

"Какво спира вашият растеж?" - п-р Джоел Остийн

30 мин
18:00 - 19:00

Видеопроповед - п-р Опренов - София

1ч и 0мин
19:00 - 19:30

"Преследвай лъва"

30 мин
19:30 - 20:00

Детска програма - "Книга на книгите"

30 мин
20:00 - 08:00

Повторение на програмата за неделя

12ч и 0мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
08:00 - 08:10

Божието Слово - Псалом 42 и молитва за деня

10 мин
08:05 - 09:35

Видеопроповед - Благовест Белев

1ч и 30мин
09:35 - 10:30

Видеопроповед - п-р Валентин Георгиев – Бургас

55 мин
10:30 - 11:20

"Попитай Дани Танев" - предаване

50 мин
11:20 - 12:15

Видеопроповед - Руска църква

55 мин
12:15 - 12:40

Музика

25 мин
12:40 - 13:15

„Багрите на Българското” – фолклор

35 мин
13:15 - 13:45

По пътя на мисионерския призив

30 мин
14:30 - 15:00

Моят живот с Исус - п-р Мария Димитрова

30 мин
15:30 - 16:00

Музика

30 мин
16:00 - 16:30

Характерът на лидера - предаване

30 мин
16:30 - 17:30

Видеопроповед - п-р Н. Марков - Добрич

1ч и 0мин
17:30 - 18:00

Музика

30 мин
18:00 - 18:30

Свръхестествено е - предаване

30 мин
18:30 - 19:00

Детска програма

30 мин
19:00 - 20:00

Видеопроповед – п-р Емил Неделчев

1ч и 0мин
20:00 - 08:00

Повторение на програмата за понеделник

12ч и 0мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
08:00 - 08:10

Божието Слово - Псалом 43 и молитва за деня

10 мин
08:10 - 09:00

Видеопроповед - п-р Николай Марков - Добрич

50 мин
09:00 - 10:00

Състояние на християнската вяра по света - Сев. Африка

1ч и 0мин
10:00 - 10:50

Видеопроповед - п-р Теодор Опренов - Баптистка църква София

50 мин
10:50 - 11:50

Среща с Благовест Белев

1ч и 0мин
12:00 - 12:30

Клуб 700 с Пол и Фиона

30 мин
12:30 - 13:00

„Багрите на Българското” - фолклор

30 мин
13:30 - 14:00

Към звездите - част 4

30 мин
14:00 - 15:00

"Евангелието на Йоан" - филм - част 1

1ч и 0мин
16:05 - 17:00

Среща с Благовест Белев

55 мин
17:00 - 17:30

Духовно пробуждане с п-р Стойка Богданова

30 мин
18:00 - 18:30

Призив за всички

30 мин
19:00 - 19:30

Зрителите питат - пасторите отговарят

30 мин
19:30 - 20:00

Детска програма

30 мин
20:00 - 08:00

Повторение на програмата за вторник

12ч и 0мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
08:00 - 08:10

Божието Слово - Псалом 44 и молитва за деня

10 мин
08:10 - 09:00

Видеопроповед - п-р Стефан Димитров - Бургас

50 мин
09:00 - 10:00

Божествено изцерение с брат Илия Миланов

1ч и 0мин
10:00 - 11:00

Среща с Благовест Белев

1ч и 0мин
11:00 - 12:00

Видеопроповед - п-р Ангел Пелтеков

1ч и 0мин
12:00 - 12:30

Музика

30 мин
12:30 - 13:15

"Думи на живот - Жената" - п-р Любо и Таня Петкови

45 мин
13:15 - 14:00

Фолклорен концерт

45 мин
14:00 - 14:50

"Когато ми липсва обяснение"

50 мин
14:50 - 15:40

Божествено изцерение - сесия 4

50 мин
15:40 - 16:10

Лек за бедност - част 6

30 мин
16:10 - 17:15

"Свършекът - 35. "Елате на сватбата" - предаване

1ч и 5мин
17:15 - 18:30

Видеопроповед - п-р Максим Асенов

1ч и 15мин
18:30 - 19:00

Видеопроповед - д-р Ч. Стенли - 2240

30 мин
19:00 - 19:30

Информационна емисия на БХТВ

30 мин
19:30 - 20:00

Детска програма

30 мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин
: - :

0 мин