"А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име." - Йоан 1:12

 

Приемането на Исус Христос е акт на волята, при което човек действа според Божието Слово. Когато разбереш, че си без Спасител, без достъп до Бога и без вечен живот, ти можеш да погледнеш към Бога и да се молиш на глас (не наум) по този начин:

 

Небесни Татко, идвам при Теб в името на Господ Исус Христос. Зная, че Ти не ще ме отхвърлиш, защото си казал в Словото Си: “...който дойде при Мене никак няма да го изпъдя.” Аз вярвам в сърцето си, че Исус Христос е Божият Син. Вярвам, че Той умря за моите грехове според Писанието и възкръсна от мъртвите за моето оправдание. “Оправдание” означава, че съм станал праведен пред Бога. Вярвам, че поради Неговата смърт, погребение и възкресение аз станах праведен. И аз приемам Исус за мой Спасител и Го изповядвам като мой Господ. Твоето Слово казва: “Всеки, който призове Господното име, ще се спаси.” Аз Те призовавам сега и зная, че съм спасен. Ти също казваш: “Ако повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.” Изповядвам това с устата си и вярвам в сърцето си. Следователно съм спасен! Ти казваш също: “...със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.” Аз вярвам със сърцето си, че съм оправдан от Бога и изповядвам с устата си, че съм спасен! Благодаря Ти, Господи!

 

Ако сте се помолили с тази молитва и сте приели Господ Исус за ваш личен Спасител и Господ, моля, пишете ни за решението си чрез формата за контакт в сайта.

Спасен съм - сега какво

  1. Всеки ден чети и изучавай Библията, започвайки от Новия Завет. По този начин Бог лично ще ти говори.
  2. Всеки ден се моли на Бога в името на Исус. Това е начин ти да Му говориш.
  3. Намери си жива църква, пълна със Святия Дух и водена от Него, където се Проповядва Библията в пълнота. Редовно, поне веднъж седмично, я посещавай, за да общуваш с братя, да се учиш и служиш на Бога, използвайки дарбите, които ти е дал.