Privacy Policy

Политика за използване на лични данни

 

Към този момент БХТВ чрез уебсайта си http://www.bhtv.eu и мобилните приложения „БХТВ“ в магазините App Store и Google Play не събира лични данни (според ЗЛД), които са необходими за идентифицирането на отделна личност, а само общи (име и електронна поща), за целите на статистиките. В този смисъл БХТВ не управлява списъци с лични данни и не може да идентифицира напълно лицата, които са  посетили сайта http://www.bhtv.eu  или използват мобилните приложения.

БХТВ Ви напомня да бъдете внимателни при използването на Вашите лични данни в интернет. Не предоставяйте персонална информация в сайтове, в чиято автентичност не сте уверени. При допълнителни въпроси за политиката за лични данни може да се свържете с нас на:  http://www.bhtv.eu/contact 

 

БИСКВИТКИ:

Бисквитки (‘Cookie’) е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе взаимодействието с наш или друг сайт.