Видео Библиотека

Всички

Зрителите питат-пастирите отговарят - Епизод 24

15.09.2022г.

Въпроси в епизода:

1.Ангел Пелтеков - Всички молитви ли чува Бог?

2.Емил Неделчев - Как да се учим на смирение?

3.Пейчо Мухтаров - Дарбите, които ни дава Бог, зависят ли от нашия характер?