Видео Библиотека

45 мин
Среща с Благовест Белев - Дейвид и Фейт Дали - Великобритания
40 мин
Среща с Благовест Белев - п-р Салчо Салчев
55 мин
Среща с Благовест Белев - п-р Васил Димитров - Стара Загора
53 мин
Среща с Благовест Белев - п-р Велин Палигоров
54 мин
Среща с Благовест Белев - пастори Александър и Стойка Богданови
57 мин
Среща с Благовест Белев - пророк Том МакГуайер Тексас
1ч и 2мин
Среща с Благовест Белев - адвокат Виктор Костов и пастор Тони Еленков
54 мин
Среща с Благовест Белев - Лидия Христова - Провита
33 мин
Среща с Благовест Белев - Чарлз Ажби - Великобритания